Pharmaceutical and medical device validation by experimental design
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 615.19 Pharmaceutical chemistry

Thông tin xuất bản: New York :Informa Healthcare, 2007,

Mô tả vật lý: xvi, 251 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Experimental design.-- Pharmaceutical technology -- Validity ; Research ; Methodology.; Technology, Pharmaceutical -- methods.; Multivariate Analysis.-- Quality Control.-- Reproducibility of Results.-- Research Design.-- Technology, Pharmaceutical -- standards.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH