The social and cognitive impacts of e-commerce on modern organizations.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mehdi Khosrow-Pour

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1591402492

Ký hiệu phân loại: 658.87 Marketing channels

Thông tin xuất bản: kd : Idea Group Pub., 2004

Mô tả vật lý: 351 tr. ;

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 12215

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH