Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 104 kết quả
Consumer behavior
Tác giả: Wayne D Hoyer, Deborah J MacInnis
Xuất bản: Australia Mason OH: SouthWestern Cengage Learning, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.8342
 
Consumer behavior
Tác giả: Wayne D Hoyer, Deborah J MacInnis
Xuất bản: Boston: Houghton Mifflin Co, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.8342
 
Consumer behavior
Tác giả: Wayne D Hoyer, Deborah J MacInnis, Rik Pieters
Xuất bản: Australia Mason OH: South Western Cengage Learning, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.8342
 
Consumer behavior for dummies
Tác giả: Laura A Lake
Xuất bản: Chichester: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.8342
 
Consumer behavior for dummies
Tác giả: Laura A Lake
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.8342
 
Laddering : Unlocking the potential of consumer behavior
Tác giả: Eric V Holtzclaw
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.8342
 
Consumer behavior & marketing strategy
Tác giả: J Paul Peter, Jerry C Olson
Xuất bản: New York: McGrawHill Irwin, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.8
 
Consumer Behavior Review
Tác giả:
Xuất bản: : Universidade Federal de Pernambuco, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Critical thinking in consumer behavior : cases and experiential exercises
Tác giả: J Graham
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Pearson Education, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.834
 
People and products : consumer behavior and product design
Tác giả: Allan J Kimmel
Xuất bản: London New York: Routledge Taylor Francis Group, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.8/342
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục