Maya medicine :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 615.8

Thông tin xuất bản: Albuquerque :University of New Mexico Press, 2003, 1st ed.

Mô tả vật lý: vii, 152 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 122403

Healers -- Mexico ; Pisté.; Mayas -- Ethnobotany ; Mexico ; Yucatán (State); Mayas -- Medicine ; Mexico ; Yucatán (State).

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn