Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6913 kết quả
AHFS Drug Information essential
Tác giả: Linda Kester, Kathy Litvak, Gerald K McEvoy, Elaine K Snow
Xuất bản: USA: American Society of HealthSystem Pharmacists Inc, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  615
 
Lange practice tests
Tác giả: Joel SGoldberg
Xuất bản: USA: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  610.76
 
Cell and Organ Printing elektronisk ressurs
Tác giả: Bradley R Ringeisen, Barry J Spargo, Peter K Wu
Xuất bản: Dordrecht: Springer ScienceBusiness Media BV, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.538
 
Pharmacology and Vitreoretinal Surgery. Vol. 44, Developments in Ophthalmology
Tác giả: Arnd GandorferArnd Gandorfer
Xuất bản: Basel: Karger, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.73
 
Research methods for pharmaceutical practice and policy
Tác giả: Rajender R Aparasu
Xuất bản: London: Pharmaceutical Press, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.1072
 
Encyclopedia of traditional Chinese medicines : molecular structures, pharmacological activities, natural sources and ap...
Tác giả: Guirong Xie, Xinjian Yan, Jiaju Zhou
Xuất bản: London: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.0903
 
A History of Radionuclide Studies in the UK [electronic resource] : 50th Anniversary of the British Nuclear Medicine Society
Tác giả: Jamshed B Bomanji, Gopinath Gnanasegaran, Ralph McCready
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  616.07575
 
Internal medicine [electronic resource] : just the facts
Tác giả: Kevin J Martin, Paul G Schmitz
Xuất bản: New York: McGrawHill Medical, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616
 
Evidence-based sports medicine
Tác giả: Thomas M Best, Domhnall MacAuley
Xuất bản: London: BMJ, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.1
 
Scientific basis for Ayurvedic therapies
Tác giả: Lakshmi C Mishra
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.5
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục