Clinical skills in infant mental health : the first three years

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sarah Mares, Louise K Newman, Beulah Warren

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 618.9289 Pediatrics and geriatrics

Thông tin xuất bản: Victoria, Austrialia : ACER Press, 2005

Mô tả vật lý: xiii, 385 p. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 122578

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH