Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 405 kết quả
European Journal of Mental Health
Tác giả:
Xuất bản: : Semmelweis University Institute of Mental Health, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Pharmacological treatment of mental disorders in primary health care
Tác giả:
Xuất bản: Geneva: World Health Organization, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.788
 
Skin deep : a mind/body program for healthy skin
Tác giả: Ted A Grossbart, Carl Sherman
Xuất bản: Santa Fe NM: Health Press, 1992
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.508
 
International Journal of Emotional Education
Tác giả:
Xuất bản: : Centre for Resilience SocioEmotional Health, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Pakistan Journal of Medical Research
Tác giả:
Xuất bản: : Health Research Institute HRI National Institute of Health NIH, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Sichuan jingshen weisheng
Tác giả:
Xuất bản: : Editorial Office of Sichuan Mental Health, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Promoting men's mental health
Tác giả: David Conrad, Alan White
Xuất bản: England: Radcliffe Publishing UK, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.89
 
Caring for adults with mental health problems
Tác giả: Peate I Chelvanayagam
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  WM 140
 
Physical health and well-being in mental health nursing : clinical skills for practice
Tác giả: Michael Nash
Xuất bản: : Open University Press, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.890231
 
Working with the Mental Health Act
Tác giả: Steven Richards, Aasya F Mughal
Xuất bản: North Waltham: Matrix Training Associates, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  344.42044
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục