Design of high strength steel reinforced concrete columns : a Eurocode 4 approach
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9781351203944


Thông tin xuất bản: Boca Raton :CRC Press, 2018.,

Mô tả vật lý: 105 p.

Ngôn ngữ:


Building, Iron and steel -- Specifications ; Europe.; Columns, Concrete -- Design and construction.; Composite construction -- Specifications ; Europe.; Reinforced concrete construction -- Specifications ; Europe.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH