Reinforced concrete beams, columns and frames : Mechanics and design
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9781848214828


Thông tin xuất bản: London, UK : Hoboken, NJ, USA :ISTE ; Wiley, 2013,

Mô tả vật lý: xvi, 294 p. : , illustrations ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Concrete beams -- Design.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH