Reinforced concrete beams, columns and frames : Mechanics and design

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Charles Casandjian, Noël Challamel, J Hellesland, Christophe Lanos

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1848214828

Ký hiệu phân loại: 624.18342 Structural engineering and underground construction

Thông tin xuất bản: London, UK : Hoboken, NJ, USA : ISTE ; Wiley, 2013

Mô tả vật lý: xvi, 294 p. : , illustrations ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 123376

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH