Mathematics for economics and business

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ian Jacques

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1292191669

Ký hiệu phân loại: 512.024 Algebra

Thông tin xuất bản: Harlow, United Kingdom : Pearson Education, 2018.

Mô tả vật lý: 756 p.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 123445

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH