When goliaths clash

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Guttman Howard M

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0814407498

Ký hiệu phân loại: 658.4053 Executive management

Thông tin xuất bản: [kđ] : American Management Association, 2003

Mô tả vật lý: 250 tr. ;

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 12955

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH