Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 143 kết quả
Organizational change
Tác giả: Barbara Senior, Jocelyne Fleming
Xuất bản: Harlow England New York: Prentice HallFinancial Times, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.406
 
Managing change
Tác giả:
Xuất bản: Boston Mass: Harvard Business School Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.406
 
The heart of change : Real-life stories of How people change their organizations
Tác giả: John P Kotter, Dan S Cohen
Xuất bản: USA: Harvard Business Review Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.406
 
Leading change
Tác giả: John P Kotter
Xuất bản: Boston Mass: Harvard Business Review Press, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.406
 
Organization development and change
Tác giả: Thomas G Cummings, Christopher G Worley
Xuất bản: Mason Ohio: ThomsonSouthWestern, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  302.350
 
Thriving through change : a leader's practical guide to change
Tác giả: Elaine Biech
Xuất bản: Alexandria VA: ASTD Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4063
 
HBR's 10 must reads On change management
Tác giả:
Xuất bản: Boston Mass: Harvard Business Review Press, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.406
 
Building an innovative learning organization : a framework to build a smarter workforce, adapt to change, and drive growth
Tác giả: Russell Sarder
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.3124
 
Project Manager's Spotlight on Change Management
Tác giả: Claudia M Baca
Xuất bản: : Jossey Bass, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658
 
Organizational Change and Management
Tác giả: Guido Maes, Guido Maes, Geert Van Hootegem, Geert Van Hootegem
Xuất bản: Basel: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục