A physician's guide to clinical forensic medicine

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Margaret Stark

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0896037428

Ký hiệu phân loại: 614.1 Forensic medicine

Thông tin xuất bản: [kđ] : Humana Press, 2000

Mô tả vật lý: 326 tr. ;

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 12979

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH