Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 59 kết quả
Ain Shams Journal of Forensic Medicine and Clinical Toxicology
Tác giả:
Xuất bản: : Ain Shams University Faculty of Medicine Forensic Medicine Clinical Toxicology Department, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Archives of Forensic Medicine and Criminology
Tác giả:
Xuất bản: : Polish Society of Forensic Medicine and Criminology PTMSiK, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Fayixue Zazhi
Tác giả:
Xuất bản: : Editorial Office of Journal of Forensic Medicine, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
The Egyptian Journal of Forensic Sciences and Applied Toxicology
Tác giả:
Xuất bản: : Cairo University Faculty of Medicine Forensic Medicine and Clinical Toxicology Department, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Current practice in forensic medicine
Tác giả: John A M Gall, Jason Payne-James
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  700
 
A physician's guide to clinical forensic medicine
Tác giả: Margaret Stark
Xuất bản: : Humana Press, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  614.1
 
Journal of Forensic Science and Medicine
Tác giả:
Xuất bản: : Wolters Kluwer Medknow Publications, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Principles of forensic medicine and toxicology
Tác giả: Rajesh Bardale
Xuất bản: New Delhi: Jaypee Brothers Medical Pub, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  614.10954
 
Forensic Medicine : From Old Problems to New Challenges
Tác giả: Duarte Nuno Vieira, Duarte Nuno Vieira
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  850
 
The human skeleton in forensic medicine
Tác giả: Yasar Iscan Mehmet, Steyn Maryna
Xuất bản: Springfield Illinois USA: Charles C Thomas Publisher LTD, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  614
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục