Pharmacology : PreTest Self-Assessment and Review

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Arnold Stern

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0071389369

Ký hiệu phân loại: 615.1076 Drugs (Materia medica)

Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill, 2001

Mô tả vật lý: 305p. ;

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 13123

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH