Encyclopedia of e-commerce, e-government, and mobile commerce.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mehdi Khosrow-Pour

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1591408008

Ký hiệu phân loại: 381.14203 Marketing channels

Thông tin xuất bản: Hershey, PA : Idea Group Reference, 2006.

Mô tả vật lý: 2 v. (xlii, 1260, 38 p.) : , ill. ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 13154

"This encyclopedia covers the e-technologies field highlight current concepts, trends, challenges and applications"--Provided by publisher.504 Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH