Buying a computer for dummies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Dan Gookin

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0764576534

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: [kđ] : Wiley Pub., 2004

Mô tả vật lý: 436 tr. ;

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 13172


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH