Intellectual disability in health and social care

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Stacey Atkinson, Joanne Lay, Su McAnelly, Malcolm Richardson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0273763873

ISBN-13: 978-0273763871

ISBN-13: 978-1315819129

Ký hiệu phân loại: 616.890231 Diseases of nervous system and mental disorders

Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge, 2015.

Mô tả vật lý: xvii, 579 pages : , illustrations ; , 25 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 132194

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH