Worst case bioethics : death, disaster, and public health

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: George J Annas

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 2010 C-827 Religious mythology, general classes of religion, interreligious relations and attitudes, social theology [all formerly 291.1]

Thông tin xuất bản: New York : Oxford University Press, 2010

Mô tả vật lý: xxiv, 335 p. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 132505

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH