Wellness beyond words :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 306.44/97281

Thông tin xuất bản: Albuquerque :University of New Mexico Press, 2013,

Mô tả vật lý: xii, 243 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 132635

"This anthropological account of Maya language use in health care in highland Guatemala explores some of the cultural and linguistic factors that can complicate communication in the practice of medicine. Bringing together the analytical tools of linguistic and medical anthropology, T. S. Harvey offers a rare comparative glimpse into Maya intra-cultural therapeutic and cross-cultural biomedical interactions"--

Anthropological linguistics -- Guatemala. ; Language and medicine -- Guatemala. ; Mayan languages -- Guatemala. ; Mayas -- Languages. ; Oral communication -- Guatemala. ; Guatemala -- Public health. ; Guatemala -- Social conditions.

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn