Prenatal and childhood nutrition : evaluating the neurocognitive connections

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Cindy Croft

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 2015 C-584 Religious mythology, general classes of religion, interreligious relations and attitudes, social theology [all formerly 291.1]

Thông tin xuất bản: Oakville, ON ; Waretown, NJ : Apple Academic Press, 2015

Mô tả vật lý: xxx, 418 pages : , illustrations ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 132816

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH