Pocket book of hospital care for children : guidelines for the management of common childhood illnesses

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: WS 29

Thông tin xuất bản: Geneva, Switzerland : World Health Organization, 2013

Mô tả vật lý: xxii, 412 pages : , illustrations ; , 15 c

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 132858

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH