Partnership working in public health

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David J Hunter, Neil Perkins

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1447301315

ISBN-13: 978-1447301318

Ký hiệu phân loại: 362.1 Physical illness

Thông tin xuất bản: Bristol, UK ; Chicago, IL : Policy Press, 2014.

Mô tả vật lý: xii, 199 pages ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 135355

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH