Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1083 kết quả
Veiled Threats Representing the Muslim Woman in Public Policy Discourses
Tác giả: Naaz Rashid
Xuất bản: Bristol: Great Britain, 2008
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  305.4869709
 
Britain and China
Tác giả: Evan Luard
Xuất bản: Baltimore: Johns Hopkins Press, 1962
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  327.42051
 
The Oxford history of Britain
Tác giả: Kenneth O Morgan
Xuất bản: Oxford Oxfordshire New York: Oxford University Press, 1988
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  941
 
Gambling and problem gambling in Britain
Tác giả: Jim Orford
Xuất bản: Hove East Sussex New York: BrunnerRoutledge, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.420941
 
The Roman house in Britain
Tác giả: Dominic Perring
Xuất bản: London New York: Routledge, 2002
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  728
 
Britain and Africa
Tác giả: Kenneth Kirkwood
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 1965
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  960
 
West Indian intellectuals in Britain
Tác giả: Bill Schwarz
Xuất bản: Manchester UK New York New York: Manchester University Press Distributed exclusively in the USA by Palgrave, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
 
Britain and Barbary, 1589-1689
Tác giả: N I Matar
Xuất bản: Gainesville: University Press of Florida, c2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
 
The Roman invasion of Britain
Tác giả: Graham Webster
Xuất bản: London New York: Routledge, 1999
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  936.204
 
Britain in close-up
Tác giả: David McDowall
Xuất bản: Harlow: Longman, 1999
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  941.0859
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục