The Student Nurse Handbook [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Liz Aston, Lesley Strouther

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0335244751

ISBN-13: 978-0335244768

Ký hiệu phân loại: 610.73 Nursing and services of allied health personnel

Thông tin xuất bản: The McGraw-Hill Companies, Inc. 2012.

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 135446

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH