Working with the Mental Health Act

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Aasya F Mughal, Steven Richards

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0955234948

ISBN-13: 978-0955234941

Ký hiệu phân loại: 344.42044 Labor, social service, education, cultural law

Thông tin xuất bản: North Waltham : Matrix Training Associates, 2010.

Mô tả vật lý: iv, 163 p. ; , 30 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 135576

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH