Artificial intelligence : a guide to intelligent systems

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michael Negnevitsky

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0321204662

Ký hiệu phân loại: 006.33 Knowledge-based systems

Thông tin xuất bản: Harlow, England ; New York : Pearson Education, 2005.

Mô tả vật lý: xiv, 415 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 135890

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH