Computer science : an overview
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9780132569033

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Boston :Addison-Wesley, 2012, 11th ed.

Mô tả vật lý: xiv, 609 p. : , ill. ; , 26 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 136223
Computer science.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH