How to sell to retail : the secrets of getting your product to market

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Clare Rayner

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0749466800

ISBN-13: 978-0749466817

Ký hiệu phân loại: 658.804 Marketing to specific kinds of buyers

Thông tin xuất bản: London ; Philadelphia, PA : Kogan Page, 2013.

Mô tả vật lý: xiv, 244 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 136548

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH