The psychology book
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0756689708

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: New York :DK Pub., 2012., 1st American ed.

Mô tả vật lý: 352 p. : , ill. (some col.) ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:


All the big ideas, simply explained - an innovative and accessible guide to the study of human nature The Psychology Book clearly explains more than 100 groundbreaking ideas in this fascinating field of science.

Psychology -- History.; Psychology.-- Psychologists -- Biography.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH