Death zones and darling spies : seven years of Vietnam War reporting

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Beverly Deepe Keever

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0803222618

Ký hiệu phân loại: 070.4499597043 Journalism

Thông tin xuất bản: Lincoln : University of Nebraska Press, 2013.

Mô tả vật lý: xvii, 337 p. : , ill., map ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 136582

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH