Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 190 kết quả
Key indicators : Population projection for Vietnam
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Tổng cục Thống kê, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  304.6
 
Culture and customs of Vietnam
Tác giả: Mark W McLeod, Thi Dieu Nguyen
Xuất bản: Westport CT: Greenwood Press, 2001
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  959.7
 
The Bahnar people in Việt Nam
Tác giả: Bích Lan Bùi, Minh Đạo Bùi, Hồng Thu Trần
Xuất bản: Ha Noi: The Giơi, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  305.8009597
 
Reforming higher education in Vietnam : challenges and priorities
Tác giả: Grant Stewart Harman, Martin Hayden, Thành Nghi Phạm
Xuất bản: Dordrecht New York: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  378.597
 
Gender, household and state in post-revolutionary Vietnam
Tác giả: Jayne Susan Werner
Xuất bản: London New York: Routledge, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
 
Encyclopedia of the Vietnam War : a political, social, and military history
Tác giả: Spencer Tucker
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, c1998
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  959.7043
 
Vietnam as if... Tales of youth, love and destiny
Tác giả: Kim Huynh
Xuất bản: Acton ACT Australia: ANU Press, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  362.709597
 
The Tây Son uprising : society and rebellion in eighteenth-century Vietnam
Tác giả: George Edson Dutton
Xuất bản: Honolulu: University of Hawaii Press, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  959.703
 
The war behind me : Vietnam veterans confront the truth about U.S. war crimes
Tác giả: Deborah Nelson
Xuất bản: New York: Basic Books, 2008
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  959.7043
 
230 loài gỗ thường gặp trong sản xuất kinh doanh
Tác giả: Nguyễn Hồng Đảng
Xuất bản: TPHCM: Nông Nghiệp, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  575.46
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục