Black mayors, white majorities : the balancing act of racial politics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ravi K Perry

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0803245365

Ký hiệu phân loại: 323.1196073 Civil and political rights of nondominant groups

Thông tin xuất bản: Lincoln : University of Nebraska Press, 2014.

Mô tả vật lý: xxxvi, 323 pages ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 136588

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH