Bootstrap geologist : my life in science

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Eugene A Shinn

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0813044361

Ký hiệu phân loại: 551.092 B Geology, hydrology, meteorology

Thông tin xuất bản: Gainesville : University Press of Florida, 2013

Mô tả vật lý: xii, 297 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 136608

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH