Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 448 kết quả
Geology of the Alps
Tác giả: Othmar Adrian PfiffnerOthmar Adrian Pfiffner
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  554.947
 
Language of the Earth [electronic resource] : [a literary anthology]
Tác giả: B D Malamud, Frank Harold Trevor Rhodes, Richard O Stone
Xuất bản: Malden MA: Blackwell Pub, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  550
 
Coal geology
Tác giả: Larry Thomas
Xuất bản: Chichester West Sussex Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  553.2
 
Handbook of geomathematics [electronic resource]
Tác giả: W Freeden, M Zuhair Nashed, Th Sonar
Xuất bản: Berlin London: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  550.151
 
Geological methods for archaeology
Tác giả: Norman Herz, Ervan G Garrison
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 1998
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  930.128
 
Introduction to environmental geology
Tác giả: Edward A Keller
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  550
 
Earth : Portrait of a planet
Tác giả: Stephen Marshak
Xuất bản: New York: Norton Company, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  550
 
Geology for engineers and environmental scientists
Tác giả: Alan E Kehew
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall, c2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.151
 
Forced folds and fractures
Tác giả: Mohammed S Ameen, J W Cosgrove
Xuất bản: London: Geological Society, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.875
 
Historical geology : understanding our planet's past
Tác giả: Jon Erickson
Xuất bản: New York: Facts on File, c2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.7
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục