The Wiley handbook of learning technology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nicholas John Rushby, Daniel W Surry

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1118736432

Ký hiệu phân loại: 371.33 Teaching aids, equipment, materials

Thông tin xuất bản: Chichester, UK ; Malden, MA : John Wiley & Sons, 2016.

Mô tả vật lý: xv, 595 pages ; , 25 cm

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 136706

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH