Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 247 kết quả
International Journal of Educational Technology
Tác giả:
Xuất bản: : International Society for Educational Technology, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Educational Technology & Society
Tác giả:
Xuất bản: : International Forum of Educational Technology Society, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Irish Journal of Technology Enhanced Learning
Tác giả:
Xuất bản: : Irish Learning Technology Association, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Serious games [electronic resource] : games that educate, train, and inform
Tác giả: David R Michael, Sande Chen
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology PTR, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.8
 
UMT Education Review
Tác giả:
Xuất bản: : University of Management and Technology, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Technology and innovation in adult learning
Tác giả: Kathleen P King
Xuất bản: San Francisco CA: A Wiley Brand, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  374.26
 
The Role of Technology in Education
Tác giả: Fahriye Altlnay, Fahriye Altlnay
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  371.33
 
Technology in Learning
Tác giả: Micheal van Wyk, Micheal van Wyk
Xuất bản: : IntechOpen, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
The Wiley handbook of learning technology
Tác giả: Nicholas John Rushby, Daniel W Surry
Xuất bản: Chichester UK Malden MA: John Wiley Sons, 2016
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  371.33
 
Art and technology : the practice and influence of art and technology in education
Tác giả: Patricia Fidalgo, Luisa Menano
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  701.05
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục