Designing and building a security operations center

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David Nathans

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0128008997

ISBN-13: 978-0128008997

Ký hiệu phân loại: 363.289 Private detective and police services

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Elsevier, Syngress, 2015

Mô tả vật lý: xvii, 262 pages : , illustrations ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 136851

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH