Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1489 kết quả
Scientific and Practical Cyber Security Journal
Tác giả:
Xuất bản: : Scientific Cyber Security Association, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Information security
Tác giả: Mark Stamp
Xuất bản: : WileyInterscience, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Computer security
Tác giả: Dieter Gollmann
Xuất bản: Chichester West Sussex: Wiley, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.8
 
Principles of computer security : Security+ and beyond
Tác giả: Wm Arthur Conklin
Xuất bản: Boston Mass: McGrawHill Technology Education, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.8
 
Core software security : security at the source
Tác giả: James F Ransome, Anmol Misra
Xuất bản: Boca Raton: Taylor Francis, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Maximum security
Tác giả:
Xuất bản: Indianapolis Ind: Sams, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.8
 
Maximum Security
Tác giả:
Xuất bản: : Sams Pub, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.8
 
Beautiful Security
Tác giả: Oram Andrew, Viega John
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Security warrior
Tác giả: Cyrus Peikari, Anton Chuvakin
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Associates Inc, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.8
 
Security monitoring
Tác giả: Chris Fry, Martin Nystrom
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục