Beginning Big Data with Power BI and Excel 2013 [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Neil Dunlop, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9781484205297

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Berkeley, CA :Apress : Imprint: Apress, 2015,

Mô tả vật lý: XIX, 246 p. 284 illus. , online resource.

Ngôn ngữ:

ID: 137005
Computer science.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH