Human reliability and error in transportation systems

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: B. S Dhillon

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1846288118

ISBN-10: 1846288126

ISBN-13: 978-1846288111

ISBN-13: 978-1846288128

Ký hiệu phân loại: 629.04 Transportation engineering

Thông tin xuất bản: London : Springer, 2007

Mô tả vật lý: 1 online resource (xvi, 182 pages) : , illustrations.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 137198

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH