Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 118 kết quả
Engineering Failure Analysis
Tác giả: Kary Thanapalan, Kary Thanapalan
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
An introduction to reliability and maintainability engineering
Tác giả: Charles E Ebeling
Xuất bản: New York: McGraw Hill, c1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.00452
 
Practical Applications in Reliability Engineering
Tác giả: Muhammad Zubair, Muhammad Zubair
Xuất bản: : IntechOpen, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  620.00452
 
Life Cycle Reliability Engineering
Tác giả: Guangbin Yang
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.00452
 
Risk analysis in engineering and economics
Tác giả: Bilal M Ayyub
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press Taylor Francis Group, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.102
 
Life cycle reliability engineering
Tác giả: Guangbin Yang
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, c2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.00452
 
Systems and software engineering with applications
Tác giả: Norman Schneidewind
Xuất bản: New York NY: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2009
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  005.1
 
Engineering design reliability handbook
Tác giả: Dan M Ghiocel, Efstratios Nikolaidis, Suren Singhal
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  620
 
Trustworthy systems through quantitative software engineering
Tác giả: Lawrence Bernstein, C M Yuhas
Xuất bản: Hoboken New Jersey: Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  005.1
 
Reliability in Automotive and Mechanical Engineering : Determination of Component and System Reliability
Tác giả: B Bertsche
Xuất bản: New York: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.00452
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục