Language in cognition and affect [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ewa Piechurska-Kuciel, Elzbieta Szymanska-Czaplak

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3642353048

ISBN-13: 978-3642353055

Ký hiệu phân loại: 401.93 Language acquisition

Thông tin xuất bản: Berlin ; Heidelberg : Springer, 2013.

Mô tả vật lý: xx, 343 p.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 137288

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH