No space, no choice, no jobs, no logo : taking aim at the brand bullies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Naomi Klein

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0676972829

Ký hiệu phân loại: 338.88 Multinational business enterprises

Thông tin xuất bản: Toronto : Vintage Canada, 2000.

Mô tả vật lý: xxi, 490 p. : , ill.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 137308

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH