Yii rapid application development
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  1849517509

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: Birmingham, UK :Packt Pub., 2012.,

Mô tả vật lý: 1 online resource (1 volume) : , illustrations.

Ngôn ngữ:


Application software -- Development.; PHP (Computer program language)-- Web site development.-- Application software -- Development. ; fast ; (OCoLC)fst00811707.; PHP (Computer program language) -- fast ; (OCoLC)fst01049847.; Web site development. -- fast ; (OCoLC)fst01173243.; Electronic books.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH