Multimedia forensics and security

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Chang-Tsun Li

Ngôn ngữ:

ISBN-10: 1599048698

ISBN-10: 1599048701

ISBN-13: 978-1599048697

ISBN-13: 978-1599048703

Ký hiệu phân loại: 005.8 Data security

Thông tin xuất bản: Hershey : Information Science Reference, 2009

Mô tả vật lý: xix, 396 p. : , ill. ; , 29 cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 137481

"This book provides an in-depth treatment of advancements in the emerging field of multimedia forensics and security by tackling challenging issues such as digital watermarking for copyright protection, digital fingerprinting for transaction tracking, and digital camera source identification"--Provided by publisher
Includes bibliographical references (p. 360-386) and index
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH