Invitation to psychology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Maryanne Garry, Carol Tavris, Carole Wade

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0205990290

ISBN-13: 978-0205990290

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: Boston : Pearson-Prentice Hall, 2015

Mô tả vật lý: 1 volume (various pagings) : , illustrations (chiefly color) ; , 28 cm

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 137653

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH