The psychology of gender and sexuality : an introduction

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Rex Stainton Rogers, Wendy Stainton Rogers

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0335202241

ISBN-10: 033520225X

Ký hiệu phân loại: 155.3 Sex psychology and psychology of the sexes

Thông tin xuất bản: Philadelphia : Open University Press, 2001.

Mô tả vật lý: xii, 305 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 137663

Includes bibliographical references (p. [273]-294) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH