Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 44 kết quả
The psychology of human sexuality
Tác giả: Justin J Lehmiller
Xuất bản: Chichester West Sussex: Wiley Blackwell, 2014
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  155.3
 
Sexual Offending
Tác giả:
Xuất bản: : PsychOpen GOLD Leibniz Institute for Psychology, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
The psychology of gender and sexuality : an introduction
Tác giả: Wendy Stainton Rogers, Rex Stainton Rogers
Xuất bản: Philadelphia: Open University Press, 2001
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  155.3
 
Perverse psychology : the pathologization of sexual violence and transgenderism
Tác giả: Jemma Tosh
Xuất bản: New York: Routledge, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  364.153019
 
The Gender conundrum : contemporary psychoanalytic perspectives on femininity and masculinity
Tác giả: Dana Breen
Xuất bản: London New York: Routledge, 1993
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  155.33
 
The Gender conundrum : contemporary psychoanalytic perspectives on femininity and masculinity
Tác giả: Dana Breen
Xuất bản: London New York: Routledge, 1993
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  155.33
 
Treating sex offenders : an evidence-based manual
Tác giả: Jill D Stinson, Judith V Becker
Xuất bản: New York London: Guilford, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.858306
 
Why men don't listen & women can't read maps
Tác giả: Barbara Pease, Allan Pease
Xuất bản: London: Pease International, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.3
 
What are perversions? : sexuality, ethics, psychoanalysis
Tác giả: Sergio Benvenuto
Xuất bản: London: Karnac Books Ltd, 2016
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  155.35
 
Female sexual offenders : theory, assessment and treatment
Tác giả: Theresa A Gannon, Franca Cortoni
Xuất bản: Chichester West Sussex UK Malden MA: WileyBlackwell, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  364.153082
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục