Child and adolescent psychiatry for the specialty board review

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Robert L Hendren, Hong Shen

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0203582101

ISBN-10: 0415818095

ISBN-10: 0415818109

ISBN-13: 978-0203582107

ISBN-13: 978-0415818094

ISBN-13: 978-0415818100

Ký hiệu phân loại: 618.92890076 Pediatrics and geriatrics

Thông tin xuất bản: New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2015.

Mô tả vật lý: x, 191 pages ; , 29 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 137693

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH